Trải nghiệm dịch vụ khách hàng
đỉnh cao với Quản lý Khách hàng thành công

CSM là một nhân tố thực sự đổi mới. Các nhà quản lý khách hàng thành công tại Creatio cung cấp hướng dẫn trọn đời cho việc sử dụng thành công công nghệ Creatio. Không giống như nhóm hỗ trợ cổ điển, chức năng của CSM không giới hạn ở việc giải quyết các vấn đề kỹ thuật tạm thời. Nhiệm vụ của CSM là liên tục duy trì giao tiếp với khách hàng và đảm bảo rằng các môđun chính và các tính năng cụ thể của Creatio được sử dụng hoàn toàn và các mục tiêu kinh doanh của khách hàng được đáp ứng đầy đủ.

Các hoạt động
chính của CSM bao gồm:

 • Liên lạc thường xuyên với khách hàng
 • Giúp khách hàng làm quen với tất cả các tính năng cần thiết
 • Thu thập các thông tin ban đầu và giúp khách hàng giải quyết các truy vấn kỹ thuật
 • Tổ chức các hội thảo hàng tuần (theo yêu cầu) với tổng quan về các tính năng của hệ thống Creatio và trả lời các câu hỏi của khách hàng
 • Cung cấp cho khách hàng các bài viết chuyên môn và các bài báo tham khảo để giúp khách hàng hiểu rõ hơn về các ứng dụng Creatio

Làm việc với Quản lý Khách hàng thành công của chúng tôi mang đến rất nhiều lợi ích, trong đó có:

 • Tích hợp nhanh chóng nhờ việc tiếp xúc thường xuyên của CSM với khách hàng
 • Nhận đề nghị của người dụng sớm: nhận được tất cả các trả lời lời và các giải thích về chức năng từ CSM
 • ROI cao hơn, TCO thấp hơn
   
 • Quy mô sử dụng hệ thống tốt hơn: nhân viên của bạn được đào tạo tốt trong các hội thảo để có thể sử dụng các ứng dụng Creatio đầy đủ hơn

Hãy trải nghiệm dịch vụ khách hàng tuyệt vời và hỗ trợ nâng cao với dịch vụ khách hàng thành công của Creatio