Nền tảng thông minh để quản lý quy trình nghiệp vụ

Tìm hiểu thêm

Xem demo (ENG)

Studio Creatio là sự kết hợp độc đáo của quản lý quy trình nghiệp vụ và các công nghệ quản lý vụ việc cung cấp cho các tổ chức các công cụ mạnh mẽ để dễ dàng quản lý và tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ

Các lợi ích chính

Trí tuệ

Tận dụng các công nghệ thông minh giúp người dùng tự động hóa các hoạt động tốn thời gian

Tính sẵn có

Tận dụng các giải pháp được xây dựng sẵn cho marketing, bán hàng và dịch vụ trên nền tảng BPM

Ít mã lập trình

Xây dựng dứng dụng và giải pháp nhanh hơn với nền tảng ít mã lập trình của Creatio

Các tùy chọn triển khai

Được lưu trữ trong điện toán đám mây

Được cài đặt và vận hành tại máy chủ và cơ sở hạ tầng máy tính của khách hàng