Chúng tôi giúp mọi người
Accelerate

Bất cứ giải pháp nào mà chúng tôi phát triển hoặc cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn đặt khách hàng trong tâm trí. Chúng tôi luôn hành động quan tâm đến của khách hàng và mong muốn mang lại giá trị. Bản chất công việc của chúng tôi là để nâng cao hiệu quả kinh doanh của khách hàng. Nhu cầu của khách hàng là ưu tiên hàng đầu đối với chúng tôi.

Từ ngày thành lập, công ty đã được biết đến với việc kiên quyết hướng đến tiêu chuẩn cao. Làm theo quy tắc nổi tiếng "Đối xử với mọi người theo cách bạn muốn được đối xử", chúng tôi trân trọng thời gian của mọi người và đánh giá cao việc được đối xử theo cách tương tự.

Mọi người làm việc với các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi mỗi ngày. Hàng tháng hàng chục công ty mới bắt đầu làm việc trên các giải pháp của chúng tôi. Dịch vụ chất lượng cao là cách duy nhất để tiếp bước, đây là lý do tại sao chúng tôi luôn hướng đến sự chuyên nghiệp, đảm bảo rằng chúng tôi mang đến sự thành công nhất quán cho khách hàng của mình.

Chúng tôi không hỏi "làm thế nào chúng ta có thể đạt được mong đợi?”” Mà là "Làm sao chúng ta có thể vượt quá mong đợi?" Bất cứ khi nào khách hàng đề nghị một yêu cầu, chúng tôi luôn cố gắng mang lại nhiều hơn sự kỳ vọng.

Việc gieo hạt giống kiến thức và nhìn thấy những ý tưởng mới nảy ra từ những gì chúng tôi trồng luôn có sẵn trong máu của chúng tôi. Kinh nghiệm và kiến thức của đội ngũ Creatio là tài sản quý giá nhất của công ty!

Chúng tôi phân tích từng yêu cầu của khách hàng và tìm cách để giới thiệu các ý tưởng mới tích cực. Chúng tôi tránh lối suy nghĩ thông thường. Chúng ta cần sự đổi mới hàng ngày.

Chúng tôi lên kế hoạch cho kết quả, chứ không phải cho lịch trình. Điều duy nhất có ý nghĩa đối với chúng tôi là hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả là vấn đề của khách hàng được giải quyết hoặc các yêu cầu thay đổi được tiến hành thay vì những thay đổi mơ hồ như “nhận cuộc gọi” hay “trò chuyện với khách hàng”

Chúng tôi là những cá nhân luôn cố gắng suy nghĩ sáng tạo, cung cấp những ý tưởng mới và cải tiến. Chúng tôi luôn cố gắng tìm giải pháp tốt nhất có thể cho bất kỳ thách thức nào mà chúng tôi phải đối mặt.

Chúng tôi chịu trách nhiệm với bất kỳ vấn đề nào có thể phát sinh và không bao giờ sử dụng cụm từ "không phải vấn đề của tôi." Chúng tôi nhìn nhận và xác định bất kỳ điều gì nào có thể tạo ra vấn đề, đảm bảo rằng chúng được giải quyết trước khi chúng trở thành vấn đề.