Các dịch vụ chuyên nghiệp

 

Tại Creatio, chúng tôi được tạo cảm hứng để tạo ra các công nghệ tốt nhất cho CRM. Trong khi chúng tôi tập trung vào phát triển và cập nhật sản phẩm, 400 đối tác của chúng tôi cung cấp dịch vụ triển khai và tư vấn cho các sản phẩm Creatio.

Phương pháp triển khai dự án CRM

Phương pháp triển khai Creatio dựa trên PRINCE2, một phương pháp được tin cậy trên toàn thế giới cho quản lý dự án giúp giảm đáng kể thời gian dự án, cải thiện giao tiếp giữa các thành viên trong nhóm và cung cấp một giải pháp chìa khóa trao tay đáp ứng được tất cả các yêu cầu kinh doanh. Phương pháp PRINCE2 bao gồm các giai đoạn sau của việc thực hiện dự án: Xây dựng, thực hiện, chuyển đổi và vận hành.

Xây dựng

Cụ thể hóa mục tiêu và nhiệm vụ dự án

Xác định tầm nhìn dự án

Thực hiện

Tùy chỉnh và cung cấp các giải pháp đáng ngạc nhiên

Chuyển đổi

Kiểm tra đầu cuối

Kiểm tra hoạt động

Thử nghiệm hoạt động

Vận hành

Hoàn chỉnh dự án

Khởi động hỗ trợ

Đánh giá kết quả

Xây dựng

Trong giai đoạn soạn thảo/xây dựng, chúng tôi sẽ xác định các mốc quan trọng của dự án, ý tưởng và các mục đích và nhiệm vụ cụ thể.

Bản điều lệ dự án

Bản điều lệ Dự án là một tài liệu thiết yếu xác định các thỏa thuận và mục đích của dự án. Khi chuẩn bị điều lệ dự án, chúng tôi nghiên cứu kỹ các nhu cầu của khách hàng để xác định kết quả và thời hạn dự án.

Ý tưởng dự án

Ý tưởng dự án được tạo ra dựa trên từng trường hợp kinh doanh của khách hàng và mô tả toàn bộ quá trình trải nghiệm người dùng, bao gồm các quy trình làm việc bên ngoài hệ thống. Điều này cho phép bạn hiểu rõ hơn về hoạt động của hệ thống.

Thực hiện

Các sản phẩm Creatio được cung cho khách hàng như các khối chức năng sẵn sàng sử dụng riêng biệt. Nhóm tư vấn kỹ thuật của chúng tôi cung cấp thiết kế kỹ thuật, việc tương thích hệ thống và kiểm tra chức năng khi tiến hành bàn giao. Một khi giai đoạn Thi công hoàn tất, hệ thống sẽ được tinh chỉnh theo yêu cầu của bạn.

Thiết kế kỹ thuật

Mọi yêu cầu của bạn đều được ghi lại: logic hệ thống, các tích hợp, các báo cáo được xây dựng sẵn, cũng như các trường hợp thử nghiệm cần thiết cho hệ thống tùy biến.

Tương thích và thử nghiệm

Các chuyên gia Creatio sẽ cấu hình hệ thống cho phù hợp với yêu cầu của bạn. Nhóm của bạn sẽ kiểm tra và xác minh các điều chỉnh cần thiết.

Cung cấp các khối chức năng

Khi nhóm phát triển của chúng tôi giới thiệu một giải pháp tùy biến, chúng ta thử nghiệm hệ thống cùng nhau.

Tiến hành thử nghiệm bởi khách hàng

Đội ngũ của bạn kiểm tra hệ thống nội bộ, kiểm tra hoạt động của nó bằng cách khởi chạy các trường hợp thử nghiệm và cung cấp phản hồi.

Chuyển giao

Ở giai đoạn này, lực lượng đảm nhiệm của bạn kiểm tra toàn bộ chức năng của hệ thống và nhân viên của bạn học cách làm việc trong hệ thống.

Hoạt động thử nghiệm

Đội ngũ Creatio thực hiện việc kiểm tra đầu cuối của hệ thống và cung cấp sản phẩm cho lực lượng đảm nhiệm của bạn sau khi hoàn thành các trường hợp thử nghiệm.

Tiến hành thử nghiệm

Sau khi huấn luyện, nhóm thử nghiệm bắt đầu làm việc trong hệ thống. Các chuyên gia của Bpm có thể giám sát người dùng trong vài ngày đầu nếu cần.

Hoạt động dùng thử

Các chuyên gia Creatio sẽ hướng dẫn tất cả các nhân viên của bạn và nhóm thí điểm bắt đầu làm việc trong hệ thống.

Vận hành

Giai đoạn vận hành bao gồm việc kết thúc chính thức dự án, phân tích và lập kế hoạch cho tương lai. Báo cáo bàn giao được ký kết và Creatio tiến hành điều tra sự hài lòng của người dùng và khởi động hỗ trợ dự án.

Hoàn chỉnh dự án

Các chuyên gia của Creatio trình bày các kết quả của dự án và các chức năng của hệ thống tại cuộc gặp trực tiếp. Sau khi ký các văn bản yêu cầu, cả hai bên đồng ý cho các hành động tiếp theo.

Khởi động hỗ trợ dự án

Tất cả nhân viên của bạn hiện đang làm việc trong hệ thống. Một quản lý Khách hàng thành công được chỉ định để hỗ trợ hệ thống của bạn.