Chọn phiên bản dịch vụ khách hàng Creatio để tự động hoá quy trình dịch vụ của bạn

customer center

Một sự phù hợp hoàn hảo cho các công ty đang tìm cách tự động hoá các hoạt động hỗ trợ và hoạt động trung tâm liên lạc.

Một bộ công cụ để cung cấp dịch vụ khách hàng tuyệt vời và quản lý truyền thông bán lẻ đa kênh.

Dùng thử miễn phí

$45 €41 £37

người dùng / tháng

Mua ngay
Thiết lập tại chỗ

$420 €384 £360

người dùng

Mua ngay

service enterprise

Một sự phù hợp hoàn hảo cho các doanh nghiệp vừa và lớn đang nỗ lực để tự động hoá các quy trình dịch vụ nội bộ và bên ngoài, bao gồm các quy trình ITIL.

Các công cụ tinh vi để quản lý chu trình dịch vụ hoàn chỉnh, cung cấp dịch vụ và hỗ trợ đặc biệt cho khách hàng và người dùng nội bộ.

Dùng thử miễn phí

$60 €54 £50

người dùng/tháng

Mua ngay
Cài đặt tại trụ sở

$600 €540 £480

người dùng

Mua ngay

Gói CRM

Tận dụng ba sản phẩm đầy đủ cho marketing, bán hàng và dịch vụ trên một nền tảng CRM duy nhất
Dùng thử miễn phí

Tìm hiểu chi
phí cho gói CRM của bạn >>

  customer center
 
service enterprise
 
Thống nhất cơ sở dữ liệu khách hàng
Truyền thông bán lẻ đa kênh
Danh mục dịch vụ
Quản lý quy trình nghiệp vụ
Trung tâm liên lạc
Quản lý cấp độ dịch vụ  
Quản lý cấu hình  
Quản lý vụ việc  
Quản lý yêu cầu  
Quản lý vấn đề
Quản lý kiến thức  
Zarządzanie zmianami  
Zarządzanie wersjami
  Xem bản demo

Tìm hiểu thêm về các tính năng của Creatio dịch vụ khách hàng

1.

Giải pháp cấp phép vĩnh viễn cho việc triển khai ngay tại trụ sở có sẵn theo yêu cầu cho khách hàng doanh nghiệp. Việc mua bản quyền vĩnh viễn đòi hỏi thanh toán một lần và tái ký gói hỗ trợ hằng năm. Vui lòng thảo luận với người quản lý tài khoản Creatio của bạn.

2.

Giá Creatio dịch vụ được chỉ định cho việc sử dụng phần mềm hàng tháng (bao gồm bảo trì kỹ thuật và cập nhật các phiên bản mới).

3.

Hệ thống có sẵn cả hai phương thức triển khai- Cloud và tại chỗ.

4.

Số lượng mua tối thiểu hàng năm cho mỗi khách hàng là $5,000 cho bất kỳ sản phẩm Creatio hoặc giải pháp theo chiều dọc nào. Mua thêm tiện ích, trình kết nối, cũng như các dịch vụ hỗ trợ hoặc đào tạo không được tính là một phần của khối lượng mua tối thiểu

5.

Giá được hiển thị không bao gồm thuế và phí (như VAT) theo luật định.

6.

Thời hạn hợp đồng tối thiểu cho tất cả các sản phẩm và phiên bản là 3 năm. Một năm giả định khoảng thời gian 360 ngày.

7.

Chi phí thực hiện được tính riêng.

8.

MĐăng ký Creatio dịch vụ hàng tháng đám mây bao gồm tất cả các cập nhật, hỗ trợ kỹ thuật và 1 GB không gian lưu trữ. Chi phí thêm 1 GB không gian lưu trữ là 20 USD / năm.
Dịch vụ trung tâm dữ liệu bổ sung

Dịch vụ Chi phí
Lưu trữ dữ liệu
Khối lượng dữ liệu được lưu trữ trong Creatio
Mỗi giấy phép đăng ký đã bao gồm dung lượng 1 Gb . Chi phí thêm 1 GB không gian lưu trữ là 20 USD / năm.
Sao lưu DB hàng tuần
khách hàng có thể tải tập tin một cách độc lập qua ftp
Giá là $ 800. Chi phí bổ sung cho không gian lưu trữ trên đĩa khi vượt quá khối lượng bao gồm trong thuê bao.
Sandbox
(bản sao trang web, được sử dụng để phát triển và thử nghiệm)
Khi mua hơn 20 tài khoản, một bản sao của trang web (sandbox) sẽ được cung cấp cho hai người dùng miễn phí. Khi mua dưới 20 người dùng, một bản sao của trang web (sandbox) được cung cấp theo bảng giá của sản phẩm đã chọn.
Phát triển tại chỗ
Thử nghiệm và phát triển các bản cập nhật hệ thống trên máy chủ của công ty.
Khi mua 20 giấy phép sẽ được miễn phí 2 giấy phép
Triển khai trên một máy chủ chuyên dụng
Khả năng triển khai hệ thống trên một máy chủ chuyên dụng, nơi không lưu trữ các hệ thống của công ty. Nó cho phép cấu hình hệ thống linh hoạt và tùy biến hơn.
Chi phí dịch vụ được tính riêng theo nguồn lực yêu cầu.