Góc nhín 360° độ về khách hàng

 • Quản lý tài khoản và liên lạc
 • Sở thích khách hàng
 • Làm giàu dữ liệu thông qua truyền thông xã hội
 • Tìm kiếm và hợp nhất các trùng lặp
 • Lịch sử tương tác và giao tiếp
 • Phân tích cơ sở dữ liệu khách hàng

Có được một quan điểm khách hàng 360 độ: tạo một cơ sở dữ liệu duy nhất cho tất cả người mua, người bán, đại lý, chủ nhà và người thuê nhà, lưu giữ dữ liệu liên lạc, thông tin từ phương tiện truyền thông xã hội, các địa chỉ có khả năng tìm thấy chúng trên bản đồ ngay từ ứng dụng. Sử dụng Creatio bất động sản để làm giàu hồ sơ liên lạc của bạn với thông tin về bất động sản mà họ quan tâm và sở thích của họ.

Bạn có thể dễ dàng tìm thấy khách hàng trên Facebook hoặc Twitter và làm phong phú hồ sơ của họ trong Creatio bằng cách sử dụng các tính năng tích hợp truyền thông xã hội được xây dựng sẵn.

Với Creatio bất động sản bạn có thể quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng hiệu quả hơn - xác định và loại bỏ các hồ sơ trùng lặp, thực hiện phân tích kỹ lưỡng, trực quan dữ liệu và xác định các cơ hội mới. Hệ thống theo dõi mọi tương tác với khách hàng của bạn xem xét các yếu tố sở thích và quan tâm khi xử lý các yêu cầu của khách hàng.

Cơ sở dữ liệu bất động sản

 • Cơ sở dữ liệu bất động sản
 • Thư mục bất động sản
 • Tích hợp bản đồ
 • Cơ sở dữ liệu của các liên hệ có liên quan
 • Lịch sử bất động sản

Hệ thống cung cấp các công cụ toàn diện cho việc quản lý bất động sản - nhập dữ liệu từ nhiều nguồn để tạo cơ sở dữ liệu thống nhất trong Creatio bất động sản. Hệ thống cho phép truy cập nhanh đến bất kỳ thông tin bất động sản nào bạn cần, bao gồm địa chỉ và bản đồ tương tác cho thấy vị trí, mô tả, thông số, kế hoạch, hình ảnh và tài liệu. Tạo một bộ sưu tập bất động sản hoàn chỉnh - tải lên hình ảnh bất động sản, quản lý thứ tự của chúng, mở hình ảnh ở chế độ toàn màn hình, chỉnh sửa và xóa các hình ảnh trong thư viện. Bạn có thể duyệt các vị trí bất động sản bằng OpenStreetMap được xây dựng sẵn, chỉnh sửa chúng và thêm các bất động sản mới vào bản đồ.

Theo dõi các địa chỉ liên lạc liên quan đến bất động sản bao gồm cả chủ nhà, người thuê nhà và người quản lý tài sản và lưu trữ tất cả các thông tin cần thiết về họ. Hệ thống cho phép bạn truy cập vào thông tin chi tiết của từng bất động sản - theo dõi lịch sử làm việc đầy đủ với bất động sản, các tài liệu liên quan, lịch sử giá, v.v.

Quản lý niêm yết

 • Cơ sở dữ liệu niêm yết
 • Thư viện niêm yết
 • Tích hợp bản đồ
 • Kết hợp các niêm yết
 • Kết hợp các yêu cầu
 • Lịch ra mắt
 • Tích hợp MLS
 • Phân tích các niêm yết

Sử dụng Creatio bất động sản để quản lý tất cả niêm yết - điều chỉnh và theo dõi tất cả các chi tiết cần thiết về bất động sản niêm yết, cho biết giá của niêm yết với bất kỳ loại tiền tệ nào, chia sẻ ảnh và kế hoạch của các bất động sản đã niêm yết. Ứng dụng OpenStreetMap được xây sẵn cho phép hiển thị vị trí bất động sản được niêm yết ngay trong ứng dụng. Bạn có thể dễ dàng kết hợp yêu cầu của khách hàng với các niêm yết có sẵn - sử dụng công cụ tìm kiếm thông minh và khả năng lọc nâng cao để kiểm tra tính khả dụng và tìm tài sản được yêu cầu để chốt nhiều giao dịch hơn.

Bạn có thể lập kế hoạch tham quan trực tiếp từ các trang niêm yết và chúng sẽ tự động được thêm vào lịch của bạn. Sử dụng Creatio bất động sản để tạo ra tờ rơi niêm yết, bao gồm giá niêm yết, mô tả, tính năng, hình ảnh và chi tiết liên lạc của đại lý. Nhập dữ liệu và hình ảnh MLS có liên quan để mở rộng khả năng của bạn trong việc kết nối người mua và người bán nhà thông qua kết nối MLS. Sử dụng bảng điều khiển với các biểu đồ, đồ thị và danh sách để phân tích dữ liệu về các niêm yết mới và đang hoạt động, loại và số lượng.

Xử lý yêu cầu

 • Cơ sở dữ liệu yêu cầu
 • Kết hợp các niêm yết
 • Tạo cơ hội trong một cái nhấp chuột
 • Phân tích các yêu cầu

Theo dõi tất cả các yêu cầu từ các nguồn khác nhau trong Creatio bất động sản: khách hàng tiềm năng từ web, các trang tập hợp niêm yết, cuộc gọi điện thoại, email, vv. Phản hồi, xác minh điều kiện và xử lý tất cả các yêu cầu ngay lập tức - tự động chọn niêm yết phù hợp với một yêu cầu cụ thể, tạo tờ rơi và chia sẻ chúng với khách hàng. Khi sở thích và ngân sách của khách hàng được xác định, hãy tạo một cơ hội mới từ trang yêu cầu chỉ bằng một cú nhấp chuột và lên kế hoạch cho một chuyến tham quan bất động sản. Theo dõi thông tin về các yêu cầu mới và đang hoạt động, loại, số lượng và nguồn của họ được thể hiện một cách thuận tiện dưới dạng biểu đồ, đồ thi hoặc danh sách.

Quản lý cơ hội

 • Theo dõi cơ hội
 • Tự động hóa quy trình bán hàng
 • Lịch sử cơ hội
 • Theo dõi tình trạng cơ hội
 • Lộ trình bán hàng
 • Phân tích bán hàng

Với Creatio bất động sản bạn có thể theo dõi tất cả các cơ hội - tạo dự báo doanh thu dựa trên từng giai đoạn của thỏa thuận, xác suất, ngày kết thúc khả thi và khoản hoa hồng dự kiến. Quản lý toàn bộ hành trình của khách hàng thông qua từng bước của lộ trình bán hàng: phân tích nhu cầu của khách hàng, lên lịch trình tham quan và đăng ký phản hồi, theo dõi các đợt chào bán và đặt cọc và kết thúc giao dịch. Đối với từng cơ hội bất kể tình trạng nào, hệ thống cho phép theo dõi lịch sử hoàn chỉnh: các hoạt động, email, báo giá, thảo luận, các tệp tin và ghi chú.

Lộ trình bán hàng của hệ thống trực quan hóa tỷ lệ chuyển đổi cơ hội cũng như tỷ lệ giao dịch ở từng giai đoạn. Bạn có thể xây dựng và so sánh một đường ống cho mỗi đại lý cá nhân, một nhóm các đại lý hoặc công ty như một toàn thể. Với bất động sản Creatio bạn có thể thống kê toàn diện về cơ hội - theo dõi số lượng và tổng ngân sách của các cơ hội ở các giai đoạn khác nhau cũng như số lượng cơ hội của các đại lý.

Quản lý hợp đòng

 • Một cơ sở dữ liệu hợp đồng duy nhất
 • Các mẫu có thể in ngay
 • Phê duyệt hợp đồng
 • Phân tích

Dễ dàng quản lý tất cả các hợp đồng và thỏa thuận bổ sung bằng cách sử dụng Creatio bất động sản. Đính kèm bản điện tử và các bản sao được scan của hợp đồng, theo dõi chi tiết hợp đồng và lịch sử sửa đổi. Tạo các tài liệu in sẵn chỉ trong vài giây bằng cách sử dụng các mẫu tiêu chuẩn, tiết kiệm thời gian bằng cách tự động hóa các phê duyệt hợp đồng, theo một quy trình được xác định trước từng bước.

Sử dụng hệ thống để phân tích động lực của viêc kết thúc giao dịch và xác định những nút thắt cổ chai. Creatio Bất động sản cung cấp dữ liệu thống kê, và giúp theo dõi các hợp đồng quá hạn đòi hỏi phải có phản ứng gấp.

Tự động hóa luồng tài liệu

 • Cơ sở dữ liệu khách hàng
 • Các tài liệu liên quan

Sử dụng Creatio bất động sản để dễ dàng quản lý tài liệu - theo dõi các tài liệu trong hệ thống, xác định loại tài liệu và liên kết chúng với khách hàng, cơ hội, yêu cầu, vv. Đính kèm bản scan và bản sao của tài liệu, tạo các tài liệu mới bằng cách sử dụng các mẫu thiết lập sẵn và lưu chúng với dữ liệu từ hệ thống. Lưu lại lịch sử phê duyệt và thời gian của các hoạt động cho từng tài liệu.

Duyệt qua tất cả các chi tiết kỹ thuật và phụ lục cho hợp đồng, sử dụng các tính năng tài liệu liên quan. Bpm'line Bất động sản cho phép bạn thiết lập mối quan hệ giữa các tài liệu và chuyển nhanh từ tài liệu này sang tài liệu kia.

Các công cụ phối hợp

 • Truyền thông mạng xã hội
 • Bảng điều khiển giao tiếp
 • Nhiệm vụ và lịch
 • Email
 • Các cuộc gọi
 • Các phân tích

Creatio bất động sản được cung cấp cùng với các công cụ cộng tác vững chắc giúp tăng năng suất của đội ngũ:

 • Mạng xã hội doanh nghiệp: Nhận cập nhật và thông báo từ các kênh khác cho các giao dịch, các dự án hoặc các liên lạc mới nhất với khả năng “thích” và bình luận trên các bài đăng khác trên newsfeed.
 • Bảng điều khiển giao tiếp: thực hiện cuộc gọi, quản lý emails, phê duyệt hợp đồng và cộng tác trên mạng xã hội doanh nghiệp một cách trực tiếp từ hệ thống
 • Nhiệm vụ và lịch: Tạo nhiệm vụ cá nhân và nhóm liên kết với các địa chỉ liên lạc, các cơ hội và tài liệu. Đồng bộ hóa các nhiệm vụ và lịch với lịch Google và Microsoft Exchange để nhận thông báo và nhắc nhở trên bảng thông báo.
 • Email: Quản lý email từ tất cả các hộp mail của bạn trong một nơi thống nhất của Creatio bất động sản với tích hợp MS Exchange và Gmail. Emails có thể được liên kết với các tài khoản, tình huống và các đối tượng khác liên quan.
 • Các cuộc gọi: Truy cập toàn bộ lịch sử cuộc gọi, thực hiện và nhận cuộc gọi, theo dõi các chỉ số hiệu suất và theo dõi hiệu quả các đại lý.
 • Phân tích: phân tích năng suất của các đại lý dựa trên nhiệm vụ, email và cuộc gọi của họ. Tất cả bảng điều khiển đều có thể tùy chỉnh dễ dàng và theo dõi các chỉ số quan trọng, chẳng hạn như số lượng hoạt động trung bình mỗi ngày hoặc số lần tham quan so với giai đoạn trước và các số liệu khác.

Quản lý quy trình nghiệp vụ

 • Thiết kế quy trình trực quan
 • Hướng dẫn người dùng mô hình hóa quy trình nhanh chóng
 • Thư viện quy trình
 • Phân tích và theo dõi duy trình

Với Creatio bạn có thể tự động hóa các quy trình nghiệp vụ chính sử dụng thiết kế quy trình trực quan- các quy trình tiêu chuẩn trong BPMN sử dụng các yếu tố cấu hình trước để tạo ra các hoạt động, làm việc với các  trang web, xử lý dữ liệu và liên hệ dịch vụ bên ngoài. Bạn có thể xử lý dữ liệu trực quan sử dụng các bảng điều khiển tùy biến, xác định và loại bỏ các nút thắt cổ chai trong quy trình của bạn với sự hỗ trợ của nhật ký quy trình dễ dàng sử dụng. Triển khai các quy trình sẵn có thực tiễn nhất, sửa đổi chúng hoặc tạo quy trình mới phù hợp với nhu cầu riêng của việc kinh doanh.

Quản lý kiến thức

 • Cơ sở tri thức
 • Cấu trúc cơ sở tri thức

Cơ sở tri thức là một thư viện online lưu trữ các bài báo, tờ rơi, biển quảng cáo, các kịch bản, mẫu tài liệu, bài thuyết trình, các câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp, và bất kỳ tài liệu cần thiết nào. Cơ sở tri thức có các tính năng giống mạng xã hội- người dùng có thể đăng và chia sẻ các ý tưởng và bình luận. Điều này giúp cho những người sử dụng khác nhanh chóng và dễ dàng tìm ra những bài thuyết trình phổ biến nhất hoặc những câu trả lời hữu ích nhất.

Phân loại các bài báo trong một cơ sở tri thức rộng lớn để nhanh chóng tìm ra các tài liệu được sử dụng nhiều nhất. Gắn thẻ (từ khóa) và liên kết chéo các bài báo sẽ giúp chúng dễ dàng hơn để tìm ra các hồ sơ bạn cần trong cơ sở tri thức được dễ dàng hơn.

Đồng bộ và tích hợp

 • Nhập dữ liệu từ/vào excel
 • Tích hợp MLS
 • Tích hợp website
 • Tích hợp MS Exchange
 • Tích hợp google
 • Tích hợp mail với IMAP/SMTP

Creatio bất động sản cung cấp tiện ích được xây dựng sẵn cho việc nhập và tích hợp dữ liệu:

 • Excel: nhanh chóng nhập và xuất dữ liệu tài khoản và danh bạ, danh mục sản phẩm, tài liệu và hóa đơn, etc.
 • Tích hợp MLS: kéo các niêm yết có sẵn từ thị trường vào hệ thống, nhập dữ liệu và ảnh MLS có liên quan để mở rộng khả năng kết nối người bán và người mua nhà.
 • Tích hợp trang web: thêm khách hàng tiêm năng từ mẫu Web2Lead của trang web của bạn hoặc từ nguồn khác. Hệ thống sẽ tự động xác minh dữ liệu, tạo một liên hệ mới và hướng dẫn bạn đi đúng quy trình.
 • Microsoft Exchange: thực hiện tích hợp liền mạch để đơn giản hóa quá trình đồng bộ hoá email, danh bạ và nhiệm vụ. Bạn có thể điều chỉnh tần suất đồng bộ hóa (hàng ngày, hàng giờ hoặc thường xuyên hơn) và luôn có tất cả dữ liệu liên quan trong tay.
 • Google: Đồng bộ hóa emails, lịch và danh bạ với tài khoản của bạn. Việc tích hợp hai chiều cho phép bạn không cần chuyển đổi giữa các ứng dụng để gửi email hay quản lý lịch.
 • IMAP/SMTP: lưu toàn bộ lịch sử email giao tiếp với khách hàng trong Creatio bán hàng, bất kể nhà cung cấp dịch vụ email nào- gửi và nhận mail mà không phải rời khỏi ứng dụng.

Thiết kế hệ thống

 • Tùy biến UI
 • Tùy biến người dùng
 • Thiết kế nội dung trực quan
 • Tùy biến ứng dụng di động
 • Các vai trò người dùng và quyền truy cập
 • Tích hợp LDAP
 • Nhật ký hoạt động

Creatio bất động sản cho phép người dùng cá nhân hóa ứng dụng bằng cách tùy biến nơi làm việc, hiển thị/ẩn các phân hệ cho những vai trò khác nhau, hoặc thêm logo công ty và ứng dụng màu sắc doanh nghiệp. Dễ dàng sắp xếp lại và loại bỏ tìm kiếm, trường dữ liệu và toàn bộ trang. Hệ thống cung cấp các trình hướng dẫn và thiết kế cho các đối tượng, các trang và quy trình. Sử dụng các trình hướng dẫn và thiết kế để thay đổi chế độ xem dữ liệu và các logic kinh doanh mà không cần lập trình. Hệ thống cung cấp một thư viện các yếu tố sẵn có được sử dụng để tạo các tài liệu, email, hóa đơn cũng như các công cụ để làm việc với nội dung. Bạn có thể dễ dàng sử dụng trình hướng dẫn dành cho thiết bị di động để cá nhân hóa ứng dụng di động của bạn.

Trong Creatio bất động sản bạn có thể cấp quyền hoặc từ chối cấp quyề truy cập cho các hồ sơ cá nhân hoặc các hồ sơ nhóm. Nhật ký hoạt động giữ hồ sơ của tất cả các hoạt động với dữ liệu quan trọng và cho phép thu thập thông tin nhanh, cùng với trình tự thời gian của tất cả các sự kiện trong hệ thống.