Góc nhìn 360° về khách hàng

 • Dữ liệu nhân khẩu học xã hội
 • Lịch sử các sự kiện của khách hàng
 • Hiểu sở thích và nhu cầu khách hàng
 • Các lựa chọn truyền thông và các kênh yêu thích
 • Dọn dẹp dữ liệu và hợp nhất các trùng lặp
 • Phân khúc khách hàng dựa trên hồ sơ của họ
 • Phân tích cơ sở dữ liệu khách hàng

Bạn sẽ có được một cái nhìn 360 độ  về khách hàng với Marketing Creatio- lưu trữ các thông tin khác nhau về khách hàng của bạn bao gồm ngành, quy mô công ty, địa lý, các sự kiện đáng chú ý, lịch sử nghề nghiệp, thông tin tài chính, ... Sử dụng hệ thống để theo dõi sở thích của khách hàng và hành vi mua hàng – kết hợp họ với sản phẩm hoặc dịch vụ thích hợp, chào các sản phẩm và dịch vụ có thể khiến họ quan tâm trong tương lai.

Marketing Creatio cho phép bạn theo dõi tương tác của khách hàng trên các kênh khác nhau rồi sử dụng thông tin này để xây dựng truyền thông thành công nhất. Hệ thống cung cấp tất cả các công cụ cần thiết để làm sạch dữ liệu và liên hệ với hợp nhất các liên hệ trùng lặp. Bạn có thể phân loại cơ sở dữ liệu của mình và xây dựng bất kỳ mẫu dữ liệu phức tạp - sử dụng dữ liệu nhân khẩu học-xã hội, các sản phẩm và dịch vụ tài chính đã sử dụng và các báo cáo chiến dịch để xây dựng phân khúc khách hàng với hành vi giống nhau. Sử dụng các công cụ phân tích, bạn cũng có thể đánh giá mức độ bao phủ tổng thể của khách hàng hiện tại và tiềm năng trong cơ sở dữ liệu và tăng cơ hội chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng.

Quản lý khách hàng tiềm năng

 • Một nền tảng thống nhất cho việc sản sinh nhu cầu
 • Sản sinh khách hàng tiềm năng
 • Theo dõi các nguồn khách hàng tiềm năng
 • Xác minh khách hàng tiềm năng
 • Phân bổ khách hàng tiềm năng
 • Chuyển giao cho bộ phận bán hàng
 • Hiệu quả sản sinh khách hàng tiềm năng
 • Các phân tích khách hàng tiềm năng

Với Marketing Creatio người dùng có thể xác định các kênh tạo ra khách hàng tiềm năng và theo dõi các nguồn khách hàng để đánh giá hiệu quả của các chiến dịch marketing. Quản lý tất cả khách hàng tiềm năng của bạn và các trang đích được sử dụng để tạo ra chúng - xây dựng biểu mẫu đăng ký tùy chỉnh và sử dụng dữ liệu từ nó để tự động điền vào các trường liên quan của trang khách hàng tiềm năng. Tạo ra, xác minh và phân bổ khách hàng tiềm năng với Marketing Creatio –hợp nhất các trùng lặp khách hàng tiềm năng, liên kết khách hàng tiềm năng với tài khoản liên quan, làm giàu dữ liệu khách hàng tiềm năng với những thông tin sâu sắc để chuẩn bị đầy đủ cho việc bán hàng. Marketing Creatio có thể giúp phân bổ khách hàng tiềm năng dựa trên nhu cầu hoặc hồ sơ của khách hàng tiềm năng. Nếu khách hàng tiềm năng không đủ điều kiện để mua hàng, hệ thống có thể giao cho các chiến dịch nuôi dưỡng.

Liên hệ với khách hàng tiềm năng để phân tích các nhu cầu của họ trước khi tạo ra một cơ hội. Nắm bắt lịch sử giao tiếp với khách hàng tiềm năng. Nếu khách hàng tiềm năng đã sẵn sàng mua hàng, có thể được gửi trực tiếp vào quá trình quản lý cơ hội. Đường dẫn đầu cuối sẽ giúp bạn đánh giá việc chuyển đổi từ việc tạo ra khách hàng tiềm năng đến việc chuyển sang bán hàng và so sánh hiệu quả của các kênh khác nhau. Sử dụng bảng điều khiển để phân tích số liệu thống kê về khách hàng tiềm năng, như số lượng và chất lượng khách hàng tiềm năng mới, tỷ lệ chuyển đổi, v.v.

Quản lý chiến dịch marketing

 • Thiết kế chiến dịch
 • Các chiến dịch kích hoạt và một lần
 • Phân tích chiến dịch

Với Marketing Creatio, bạn có thể tạo các chiến dịch đa kênh hiệu quả - lập kế hoạch bằng cách sử dụng thiết kế chiến dịch trực quan đơn giản và xác định các điều kiện để chuyển đổi giữa các giai đoạn của chiến dịch. Tạo các loại chiến dịch marketing khác nhau với Marketing Creatio: các chiến dịch một lần, có thể được thiết lập thủ công hoặc kích hoạt các chiến dịch ngay khi khách hàng điền vào mẫu thông tin trên trang web của bạn (hoặc các sự kiện kích hoạt khác).

Creatio tung ra các chiến dịch kích hoạt theo các kịch bản được xác định sẵn và thông qua các kênh truyền thông khác nhau. Hệ thống có thể tự động tạo các đối tượng mục tiêu cho các chiến dịch và liên tục cập nhật chúng. Phân tích các chiến dịch theo số lượng khách hàng tiềm năng được tạo ra và khả năng chuyển đổi. Tập trung các nổ lực của bạn đến những đối tượng liên quan nhất.

Email marketing

 • Gửi mail hàng loạt chỉ với vài cái nhấp chuột
 • Quản lý chiến dịch email
 • Thiết kế nội dung trực quan
 • Thư viện mẫu
 • Thử nghiệm phân chia emails
 • Các email kích hoạt
 • Quản lý truyền thông
 • Xử lý phản hồi
 • Thống kê số lượng click vào email
 • Theo dõi mã UTM
 • Bản đồ nhiệt nhấp chuột
 • Phân tích email hàng loạt

Với Marketing Creatio, bạn có thể gửi email hàng loạt cho đối tượng mục tiêu và theo dõi phản hồi. Tạo các mẫu email bắt mắt cho chiến dịch của bạn với các thiết kế nội dung trực quan được xây dựng sẵn. Hệ thống cung cấp một bộ các nội dung đã sẵn sàng sử dụng để cho phép thiết kế các mẫu của bạn ở chế độ WYSIWYG và một thư viện mẫu sẵn có. Bạn cũng có thể cá nhân hóa các giao tiếp của mình với khách hàng sử dụng các macro trong hệ thống. Bạn có thể gửi 365 email mỗi năm và tích hợp với dịch vụ Mandrill cho phép gửi email cho hàng triệu người đăng ký. Marketing Creatio cung cấp tất cả các công cụ kiểm tra A / B cần thiết để kiểm tra các phiên bản email với đối tượng mục tiêu của bạn và xác định phiên bản nào mang lại nhiều chuyển đổi hơn. Sử dụng mã UTM để phân tích chuyển đổi và theo dõi toàn bộ hành trình khách hàng đến trang web của bạn từ các email hàng loạt.

Bạn có thể quản lý việc giao tiếp với khách hàng một cách thông minh - đặt ra giới hạn số lượng tin nhắn hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng và cung cấp cho khách hàng cơ hội để quản lý đăng ký của họ. Hệ thống sẽ tự động loại bỏ tất cả các email bị từ chối hoặc hủy đăng ký khỏi các chiến dịch khác.

Hệ thống cho phép người dùng quản lý hiệu quả chiến dịch email với sự trợ giúp của bảng điều khiển và báo cáo được cấu hình sẵn. Phân tích số lần nhấp chuột vào email: sử dụng biểu đồ nhấp chuột trong Marketing Creatio để xác định thời gian tốt nhất để giao tiếp với khách hàng. Sử dụng bản đồ nhiệt nhấp chuột để xác định các liên kết phổ biến nhất trong email hàng loạt và hiểu rõ hơn về sở thích và nhu cầu của khách hàng mục tiêu.

Quản lý sự kiện

 • Các sự kiện
 • Phân tích trên các sự kiện

Sử dụng Marketing Creatio để lên kế hoạch và quản lý tất cả các sự kiện: quảng cáo, chiến dịch quảng cáo, hội nghị, hội thảo trên web cũng như các hoạt động online và offline khác. Hệ thống cho phép theo dõi thời gian và địa điểm, phân khúc đối tượng mục tiêu dựa trên các tiêu chí bắt buộc, lập kế hoạch ngân sách và phân công nhóm, cũng như theo dõi các phản hồi liên quan đến sự kiện. Sử dụng công cụ phân tích để theo dõi hiệu quả chiến dịch và nhận được bức tranh lớn hơn thông qua việc phân loại khách hàng nhờ phản hồi.

Quản lý quy trình nghiệp vụ

 • Thiết kết quy trình trực quan
 • Hướng dẫn người dùng để mô hình hóa quy trình nhanh chóng
 • Các quy trình sẵn có
 • Thư viện quy trình
 • Theo dõi và phân tích quy trình

Với Creatio bạn có thể tự động hóa các quy trình nghiệp vụ chính bằng cách sử dụng thiết kế quy trình trực quan- trong BPMN sử dụng các phần tử được cấu hình sẵn để tạo các hoạt động, làm việc với các trang, xử lý dữ liệu và gọi các dịch vụ bên ngoài. Bạn có thể hình ảnh hóa dữ liệu bằng cách sử dụng bảng điều khiển tùy chỉnh, xác định và loại bỏ các nút thắt cổ chai trong quy trình của bạn với sự trợ giúp của nhật ký quy trình dễ dàng sử dụng. Áp dụng các quy trình sẵn có thực tiễn nhất, sửa đổi chúng hoặc tạo ra các quy trình mới phù hợp với nhu cầu duy nhất của doanh nghiệp bạn.

Các công cụ tương tác

 • Bảng điều khiển giao tiếp
 • Nhiệm vụ và lịch
 • Email
 • Cuộc gọi
 • Mạng xã hội doanh nghiệp
 • Phân tích

Marketing Creatio cung cấp các công cụ cộng tác vững chắc có thể tăng năng suất cho ngân hàng của bạn:

 • Bảng điều khiển giao tiếp: thực hiện cuộc gọi, quản lý email, phê duyệt danh bạ và cộng tác trong mạng xã hội doanh nghiệp trực tiếp từ hệ thống.
 • Nhiệm vụ và lịch: tạo các tác vụ cá nhân hoặc nhóm có liên quan đến địa chỉ liên lạc, cơ hội hoặc tài liệu. Đồng bộ hóa công việc và lịch của bạn với Lịch Google và Microsoft Exchange để nhận thông báo và nhắc nhở trong bảng thông báo.
 • Email: Quản lý email từ tất cả các hộp mail của bạn trong một nơi thống nhất của Creatio marketing với tích hợp MS Exchange và Gmail. Emails có thể được liên kết với các tài khoản, tình huống và các đối tượng khác liên quan.
 • Cuộc gọi: truy cập lịch sử cuộc gọi hoàn chỉnh trong bảng điều khiển giao tiếp, thiết lập quay số nhanh, tận dụng việc ghi âm cuộc gọi. Ngoài ra, người dùng Creatio có thể thực hiện cuộc gọi và thậm chí cuộc gọi điện video đến người dùng khác trong hệ thống hoàn toàn miễn phí!
 • Mạng xã hội doanh nghiệp: tham gia, cộng tác và chia sẻ thông tin tốt hơn! Đăng nhập để cập nhật từ các kênh, dự án hoặc địa chỉ liên hệ khác nhau. Hệ thống cho phép người dùng trong các phòng ban, đơn vị kinh doanh và địa lý khác nhau thảo luận về khách hàng, giao dịch và dự án, chia sẻ các kinh nghiệm thực tế tốt nhất, tìm câu trả lời cho các câu hỏi, 'thích' hoặc bình luận về bài đăng.
 • Analytics: Theo dõi năng suất của nhân viên dựa trên các nhiệm vụ, email và các cuộc gọi của họ. Tất cả bảng điều khiển đều có thể tùy chỉnh dễ dàng và có thể giám sát các chỉ số quan trọng.

Quản lý kiến thức

 • Cơ sở tri thức
 • Cấu trúc cơ sở tri thức

Cơ sở tri thức là một thư viện trực tuyến chứa các bài viết, kịch bản, hướng dẫn cho nhân viên mới, các mẫu tài liệu, bài thuyết trình, câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp và các tài liệu hữu ích khác. Cơ sở tri thức lấy các tính năng của mạng xã hội - người dùng có thể 'thích' bài đăng, chia sẻ ý kiến và nhận xét.

Việc phân loại các bài báo trong một cơ sở tri thức rộng lớn giúp nhanh chóng tìm các tài liệu được sử dụng nhiều nhất. Gắn thẻ (từ khóa) và liên kết chéo các bài báo sẽ làm cho việc tìm hồ sơ bạn cần trong cơ sở tri thức trở nên dễ dàng hơn.

Đồng bộ hóa và tích hợp

 • Nhập dữ liệu từ và đến excel
 • Tích hợp MS Exchange
 • Tích hợp Google
 • Tích hợp mail thông qua IMAP/SMTP

Marketing Creatio cung cấp một tính năng xây sẵn cho việc nhập và tích hợp dữ liệu:

 • Excel: nhanh chóng nhập và xuất dữ liệu tài khoản và danh bạ, danh mục sản phẩm, tài liệu và hóa đơn, etc.
 • Microsoft Exchange: thực hiện tích hợp liền mạch để đơn giản hóa quá trình đồng bộ hoá email, danh bạ và nhiệm vụ. Bạn có thể điều chỉnh tần suất đồng bộ hóa (hàng ngày, hàng giờ hoặc thường xuyên hơn) và luôn có tất cả dữ liệu liên quan trong tay.
 • Google: Đồng bộ hóa emails, lịch và danh bạ với tài khoản của bạn. Việc tích hợp hai chiều cho phép bạn không cần chuyển đổi giữa các ứng dụng để gửi email hay quản lý lịch.
 • IMAP/SMTP: lưu toàn bộ lịch sử email giao tiếp với khách hàng trong Creatio bán hàng, bất kể nhà cung cấp dịch vụ email nào- gửi và nhận mail mà không phải rời khỏi ứng dụng.

Thiết kế hệ thống

 • Tùy biến UI
 • Tùy biến người dùng
 • Thiết kế nội dung trực quan
 • Tùy biến ứng dụng di động
 • Các vai trò người dùng và quyền truy cập
 • Tích hợp LDAP
 • Nhật ký hoạt động

Tùy chỉnh Creatio để phù hợp với nhu cầu và yêu cầu kinh doanh riêng biệt của bạn - thiết lập nơi làm việc, hiển thị / ẩn các phần của hệ thống cho các vai trò người dùng khác nhau, hoặc cá nhân hóa ứng dụng bằng cách thêm logo của công ty hoặc thay đổi màu theo phong cách của công ty, sắp xếp lại, thêm và loại bỏ tra cứu, các trường dữ liệu hoặc toàn bộ trang. Bạn có thể sử dụng các công cụ này để thay đổi chế độ xem dữ liệu hoặc các logic doanh nghiệp mà không cần lập trình.

Trong Marketing Creatio, bạn có thể cấp hoặc từ chối quyền truy cập vào các hồ sơ cá nhân hoặc các hồ sơ nhóm, cũng như chỉ định phần nào có sẵn cho những vai trò người dùng nhất định. Sử dụng các thông tin của thư mục đang hoạt động để truy cập vào hệ thống - bạn không phải nhớ tên người dùng và những mật khẩu khác nhau. Nhật ký hoạt động giữ một bản lưu của tất cả các hoạt động với các dữ liệu quan trọng và cho phép bạn nhanh chóng thu thập thông tin này, cũng như truy cập vào toàn bộ thời gian của các sự kiện trong hệ thống.