Góc nhìn 360° về khách hàng

 • Cơ sở khách hàng thống nhất
 • Hoàn chỉnh profile
 • Phân khúc pháp nhân và cá nhân
 • Lịch sử tương tác và giao tiếp
 • Làm giàu dữ liệu thông qua truyền thông xã hội
 • Phân tích cơ sở dữ liệu khách hàng

Tạo cái nhìn 360 độ về khách hàng cho ngân hàng của bạn: quản lý hồ sơ pháp nhân, dữ liệu liên hệ, xem toàn bộ lịch sử tương tác với từng khách hàng, xem các sản phẩm đã được cung cấp và các giao dịch đã được thực hiện với khách hàng, bao gồm hợp đồng, tài khoản ngân hàng và thẻ, cũng như bất kỳ công cụ tài chính khác. Với Creatio bán hàng ngân hàng bạn có thể tạo ra các chiến lược truyền thông hiệu quả nhất, cung cấp cho khách hàng các sản phẩm tài chính liên quan và cải tiến dịch vụ.

Hệ thống cho phép bạn phân chia khách hàng theo ngành, doanh thu hàng năm, số lượng nhân viên, địa lý, phân bổ các ưu tiên dựa trên hầu hết bất kỳ quy tắc kinh doanh nào và thêm trọng số cho từng tham số trong hồ sơ khách hàng. Creatio theo dõi mọi tương tác với từng khách hàng doanh nghiệp, cho phép bạn đánh giá tiến trình của các mối quan hệ, thay đổi cách tiếp cận để đạt được kết quả tốt hơn và đưa ra các quyết định thấu đáo dựa trên dữ liệu. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy khách hàng trên Facebook hoặc Twitter và làm giàu hồ sơ của họ với Creatio bằng cách sử dụng các tính năng tích hợp truyền thông xã hội được xây dựng sẵn. Khi tạo các hồ sơ mới, hệ thống sẽ tự động kiểm tra các trùng lặp, hoặc bạn cũng có thể thực hiện kiểm tra thủ công hay lên lịch tìm kiếm các pháp nhân hoặc cá nhân trùng lặp. Phân tích cơ sở dữ liệu khách hàng của bạn bằng cách sử dụng bảng điều khiển của hệ thống và chuyển đổi dữ liệu thành thông tin chi tiết có thể hành động được giúp xác định được các cơ hội mới.

Các công cụ cộng tác

 • Mạng xã hội doanh nghiệp
 • Bảng điều khiển giao tiếp
 • Nhiệm vụ và lịch
 • Email
 • Cuộc gọi
 • Phân tích

Creatio bán hàng dành cho ngân hàng cung cấp các công cụ cộng tác vững chắc có thể tăng năng suất của đội ngũ:

 • Mạng xã hội doanh nghiệp: tham gia, cộng tác và chia sẻ thông tin tốt hơn! Đăng nhập để cập nhật thông tin từ các kênh, dự án hoặc địa chỉ liên hệ khác nhau. Hệ thống cho phép người dùng trong các phòng ban, đơn vị kinh doanh và vị trí địa lý khác nhau thảo luận về khách hàng, giao dịch và dự án, chia sẻ các kinh nghiệm, tìm câu trả lời cho các câu hỏi, 'thích' hoặc bình luận về các bài đăng.
 • Bảng điều khiển giao tiếp: thực hiện cuộc gọi, quản lý email, phê duyệt danh bạ và cộng tác trong mạng xã hội doanh nghiệp trực tiếp từ hệ thống.
 • Nhiệm vụ và lịch: tạo các tác vụ cá nhân hoặc nhóm liên kết với địa chỉ liên lạc, cơ hội hoặc tài liệu. Đồng bộ hóa công việc và lịch của bạn với Lịch Google và Microsoft Exchange và nhận thông báo và nhắc nhở trong bảng thông báo.
 • Email: quản lý email từ tất cả các hộp thư điện tử của bạn trong một môi trường Creatio bán hàng thống nhất với tích hợp MS Exchange và Gmail. Email có thể được liên kết với tài khoản có liên quan, cơ hội, trật tự hoặc các đối tượng liên quan khác.
 • Cuộc gọi: truy cập lịch sử cuộc gọi hoàn chỉnh trong bảng điều khiển truyền thông, cài đặt quay số nhanh, tận dụng khả năng lưu cuộc gọi. Ngoài ra, người dùng Creatio có thể thực hiện cuộc gọi thông thường và thậm chí cuộc gọi video đến người dùng cùng hệ thống hoàn toàn miễn phí!
 • Phân tích: Theo dõi năng suất của nhân viên dựa trên nhiệm vụ, email và các cuộc gọi của họ. Tất cả các bảng điều khiển đều có thể tùy chỉnh dễ dàng và có thể giám sát các chỉ số quan trọng.

Quản lý quy trình nghiệp vụ

 • Thiết kế quy trình trực quan
 • Hướng dẫn người dùng để mô hình hóa quy trình nhanh chóng
 • Thư viện quy trình
 • Theo dõi và phân tích quy trình

Sử dụng Creatio bán hàng để mô hình hóa các quy trình thông qua các yếu tố được cấu hình sẵn để tạo các hoạt động (các tác vụ, các cuộc gọi và email), làm việc với các trang, xử lý dữ liệu và gọi các dịch vụ bên ngoài. Đơn giản chỉ cần chỉ ra chuỗi hành động và chủ sở hữu, và Creatio sẽ tự động xây dựng sơ đồ liên quan trong BPMN.

Các quy trình sẵn có thực tiễn nhất trong Creatio bán hàng cho ngân hàng sẽ giúp bạn tự động hóa bất kỳ quy trình nội bộ nào- từ phê duyệt tài liệu đến các dự án phức tạp liên quan đến nhiều nhóm. Áp dụng, sửa đổi chúng hoặc tạo các quy trình mới phù hợp với các nhu cầu duy nhất cho ngân hàng của bạn. Theo dõi bất kỳ số liệu thực hiện quy trình nào, sử dụng các biến khác nhau (chủ sở hữu, chi nhánh, dòng sản phẩm, v.v.). Trực quan hóa dữ liệu sử dụng bảng điều khiển tùy chỉnh với sự trợ giúp của nhật ký quy trình dễ sử dụng.

Quản lý quy trình nghiệp vụ

Quản lý khách hàng tiềm năng

 • Tạo khách hàng tiềm năng
 • Xác định chất lượng khách hàng tiềm năng
 • Phân bổ khách hàng tiềm năng
 • Chuyển giao cho bộ phận bán hàng
 • Phân tích khách hàng tiềm năng

Creatio bán hàng dành cho ngân hàng giúp bạn theo dõi khách hàng tiềm năng qua nhiều nguồn. Tự động xác minh dữ liệu, chỉ cần tạo một liên hệ mới và hệ thống sẽ hướng dẫn bạn đi qua quy trình quản lý khách hàng tiềm năng. Tạo ra, xác định chất lượng và phân bổ các khách hàng tiềm năng với Creatio bán hàng cho NH - sử dụng hệ thống để hợp nhất các trùng lặp, liên kết khách hàng tiềm năng đến tài khoản có liên quan, làm giàu dữ liệu dẫn với các thông tin sâu sắc để chuẩn bị cho việc bán hàng. Creatio bán hàng cho ngân hàng có thể giúp phân bổ khách hàng tiềm năng dựa trên nhu cầu, hồ sơ của khách hàng cũng như khối lượng công việc hiện tại của từng nhân viên bán hàng. Nếu KHTN không đủ điều kiện để bán hàng, có thể chuyển cho các chiến dịch nuôi dưỡng.

Khi quá trình xác minh đã hoàn tất, giao các khách hàng tiềm năng cho đúng người và nhóm. Hệ thống nắm bắt lịch sử giao tiếp với sự khách hàng tiềm năng. Nếu khách hàng tiềm năng đã sẵn sàng mua hàng, họ có thể được gửi trực tiếp vào quá trình quản lý cơ hội. Sử dụng bảng điều khiển để phân tích số liệu thống kê, như số lượng và chất lượng của khách hàng tiềm năng mới, tỷ lệ chuyển đổi, v.v.

Quản lý khách hàng tiềm năng

Quản lý cơ hội

 • Cơ sở dữ liệu thống nhất về bán hàng của ngân hàng
 • Lịch sử cơ hội
 • Quy trình bán hàng sẵn có
 • Bắt đầu bán hàng
 • Xác minh
 • Phân tích nhu cầu
 • Bài thuyết trình
 • Xác định các liên lạc chính
 • Xây dựng và trình một đề xuất
 • Chiến thuật đàm phán và bán hàng
 • Ký hợp đồng
 • Lộ trình bán hàng
 • Phân tích doanh thu

 

Quản lý tất cả các cơ hội bán hàng trên Creatio - xác định các chiến thuật cho từng cơ hội, xác định người ra quyết định, theo dõi đối thủ cạnh tranh, phân tích điểm mạnh và điểm yếu của họ. Tạo ra các dự báo bán hàng có tính đến ngân sách của khách hàng, giai đoạn của cơ hội và xác suất bán hàng. Đối với từng cơ hội bất kể trạng thái nào, có thể theo dõi đầy đủ lịch sử của nó: các hoạt động, email, hợp đồng, thảo luận, các tệp tin và ghi chú.

Sử dụng quy trình sẵn có thực tiễn nhất cho bán hàng của ngân hàng được thiết kế để phổ biến các thực tiễn tốt nhất của các chu kỳ bán hàng phức tạp, qua đó tăng đáng kể cơ hội cho các giám đốc bán hàng chốt thành công hợp đồng. Sử dụng hệ thống để bắt đầu bán hàng, đưa ra các quyết định thông minh trong quá trình xác minh cơ hội, phân tích nhu cầu khách hàng, lựa chọn bài trình bày phù hợp từ thư viện số, quản lý danh sách liên hệ chính, phát triển và trình một đề xuất phù hợp và quản lý tiến trình đàm phán. Khi hợp đồng được ký kết, bạn có thể đăng ký thành quả của mình trong hệ thống và cập nhật tên lên bảng thành tích. Tận dụng công cụ lộ trình bán hàng trong hệ thống để phân tích hiệu suất của ngân hàng ở từng giai đoạn - đánh giá chuyển đổi giữa các giai đoạn, đánh giá tính toàn vẹn của đường dẫn và so sánh đường dẫn của các đại diện hoặc phòng ban riêng lẻ với nhau.  Nhận thống kê toàn diện về các cơ hội trong Creatio bán hàng cho ngân hàng.

Quản lý cơ hội

Quản lý sản phẩm

 • Danh mục sản phẩm ngân hàng thống nhất

Bất kể ngân hàng bạn có danh mục sản phẩm và dịch vụ phức tạp thế nào với quy mô ra sao, bạn có thể lưu trữ tất cả chúng trong Creatio bán hàng cho ngân hàng. Mỗi sản phẩm có thể phù hợp với một số lượng không giới hạn của các thông số: lãi suất, điều khoản, lịch trình tái thanh toán và những thứ khác.

Quản lý tài khoản

 • Cơ sở dữ liệu hợp đồng thống nhất
 • Các tài liệu liên quan
 • Cơ sở dữ liệu thống nhất các tài khoản và thể ngân hàng
 • Quản lý các chỉ số tài chính

 

Với Creatio bán hàng cho ngân hàng, người dùng có thể dễ dàng quản lý tất cả các hợp đồng, chi tiết liên quan và các thỏa thuận bổ sung. Hệ thống sẽ cảnh báo nhân viên bán hàng khi hợp đồng đang đến gần ngày gia hạn và bắt đầu các hoạt động phù hợp. Bạn có thể thiết lập mối quan hệ giữa các tài liệu và nhanh chóng chuyển từ tài liệu này sang tài liệu kia.

Xem thông tin về tài khoản của khách hàng, trạng thái hiện tại, số dư, v.v. Bạn cũng có thể xem những thẻ nào đã được phát hành cho khách hàng và chúng được liên kết với tài khoản nào. Quản lý dữ liệu về các chỉ số tài chính quan trọng nhất của khách hàng doanh nghiệp hoặc phân khúc khách hàng trong từng thời kỳ khác nhau. So sánh các giá trị mục tiêu với kết quả tài chính thực tế, phân tích dữ liệu và xây dựng chiến lược tối ưu để tiếp tục tương tác với từng khách hàng.

Quản lý kiến thức

 • Cơ sở tri thức
 • Cấu trúc cơ sở kiến thức

 

Cơ sở tri thức là một thư viện trực tuyến chứa các bài viết, kịch bản, hướng dẫn cho nhân viên mới, các mẫu tài liệu, bài thuyết trình, câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp và bất kỳ tài liệu hữu ích khác. Cơ sở tri thức sử dụng các tính năng của mạng xã hội - người dùng có thể 'thích' các bài đăng và chia sẻ ý tưởng và nhận xét của mình.

Các bài báo phân loại trong một cơ sở tri thức rộng lớn để nhanh chóng tìm các tài liệu được sử dụng nhiều nhất. Thêm thẻ (từ khóa) và liên kết chéo các bài báo sẽ làm cho việc tìm hồ sơ bạn cần trong cơ sở tri thức trở nên dễ dàng hơn.

Phân tích

 • Cái đặt bảng điều khiển
 • Bảng điều khiển của nhân viên bán hàng

Các nhân viên bán hàng của ngân hàng có thể có được tầm nhìn 360 độ về hiệu quả của họ trên một bảng điều khiển hợp nhất - đánh giá KPI chính và theo dõi doanh thu cho mỗi chuyên gia, cho từng bộ phận, cho mỗi dịch vụ ngân hàng ... Với Creatio bán hàng cho ngân hàng, bạn có thể có các số liệu thống kê liên quan hoặc các chỉ số được chọn hiển thị thành biểu đồ họa, tạo danh sách các thông tin quan trọng nhất và theo dõi kết quả của bạn.

Đồng bộ hóa và tích hợp

 • Nhập dữ liệu từ và vào excel
 • Tích hợp MS Exchange
 • Tích hợp mail thông qua IMAP/SMTOP

Creatio bán hàng cho ngân hàng cung cấp một tiện ích được xây sẵn cho việc nhập và tích hợp dữ liệu:

 • Excel: nhanh chóng nhập hoặc xuất các tài khoản và địa chỉ liên lạc, danh mục sản phẩm, tài liệu và hoá đơn, v.v.
 • Microsoft Exchange: thực hiện tích hợp liền mạch để đơn giản hóa quá trình đồng bộ hoá email, danh bạ và nhiệm vụ. Bạn có thể điều chỉnh tần số đồng bộ hóa (hàng ngày, hàng giờ hoặc thường xuyên hơn) và luôn có tất cả dữ liệu liên quan trên tay.
 • Google: đồng bộ hóa email, lịch và địa chỉ liên hệ với tài khoản của bạn. Tích hợp hai chiều cho phép bạn không cần chuyển đổi ứng dụng để gửi email hoặc quản lý lịch.
 • IMAP / SMTP: lưu toàn bộ lịch sử giao tiếp điện tử với khách hàng bằng ứng dụng Creatio, bất kể nhà cung cấp dịch vụ email nào- gửi và nhận email mà không cần rời khỏi hệ thống.

Thiết kế hệ thống

 • Tùy chỉnh UI
 • Tùy chỉnh người dùng
 • Tùy chỉnh ứng dụng di động
 • Vai trò người dùng và quyền truy cập
 • Tích hợp LDAP
 • Nhật ký hoạt động

Tùy chỉnh Creatio để phù hợp với nhu cầu và yêu cầu kinh doanh riêng biệt của bạn - thiết lập nơi làm việc, hiển thị / ẩn các phần của hệ thống cho các vai trò người dùng khác nhau, hoặc cá nhân hóa ứng dụng bằng cách thêm logo của công ty hoặc thay đổi màu theo phong cách của công ty, sắp xếp lại, thêm và loại bỏ tra cứu, các trường dữ liệu hoặc toàn bộ trang. Bạn có thể sử dụng các công cụ này để thay đổi chế độ xem dữ liệu hoặc các logic doanh nghiệp mà không cần lập trình.

Trong Creatio bán hàng cho ngân hàng, bạn có thể cấp hoặc từ chối quyền truy cập vào các hồ sơ cá nhân hoặc các hồ sơ nhóm, cũng như chỉ định phần nào có sẵn cho những vai trò người dùng nhất định. Sử dụng các thông tin của thư mục đang hoạt động để truy cập vào hệ thống - bạn không phải nhớ tên người dùng và những mật khẩu khác nhau. Nhật ký hoạt động giữ một bản lưu của tất cả các hoạt động với các dữ liệu quan trọng và cho phép bạn nhanh chóng thu thập thông tin này, cũng như truy cập vào toàn bộ thời gian của các sự kiện trong hệ thống.